Avrupa Birliği Destekleri

Sub Title

AB Hibe Projeleri

AB Hibe Projeleri, kurumların AB çapındaki inovatif fikirlerini projeye dönüştürüp hibe alabilecekleri bir hibe programıdır. Avrupa Birliği fonları genelde arge ve inovasyon, araştırmacı mobilitesi ve sosyal/kültürel çalışmalara dayanmaktadır. Bu çalışmalar kapsamında AB hibe programlarına yapılan başvurularda öncelikle konsorsiyum oluşturulması gerkekir. Konsorsiyum yapısı gereği her bir projede 1 koordinatör ve partnerler bulunur. AB hibe projelerinde kurumlar tek başlarına bir proje girişiminde bulunamazlar. Avrupa hibe fonu proje yazılırken yurtdışından yabancı kurumlar proje içinde mutlaka bulunmalıdır. Bu sayı genelde 3 işbirliği şeklinde istenmektedir. AB hibelerine başvuru yapabilecek kurumlar; kamu, vakıf, stk, KOBİ, büyük şirket, holding, üniversite, araştıma merkezi gibi çeşitli birçok kurum olarak karşımıza çıkmaktadır.

Avrupa Birliği Destekleri genel olarak çağrı bazlıdır ve öncelikli alanlar çerçevesinde projeler sunulmaktadır. Bu öncelikli alanlar her çağrıya göre farklılık göstermektedir. Fakat AB Hibe projelerinde ortak olarak işlenmesi gereken konudan bağımsız bazı temel kriteler vardır. Bunlar; Toplumsal Sorunlar, Endüstriyel Liderlik ve Bilimsel Mükemmeliyet kriterleridir. Bu temel kriterlerin üçünün de işlendiği AB projeleri değerlendirme aşamasında büyük avantaj barındırmaktadır.

Avrupa Birliği Hibe Projelerinde Başvuru Yapabilecek Ülkeler

AB Hibe Projelerine başvuruda bulunabilecek ülkeler aşağıdaki gibidir:

 • AB Üye Ülkeleri (Finlandiya, Avusturya, Almanya, Bulgaristan, Cek Cumhuriyeti, Malta, Belçika, Estonya, Danimarka, Romanya, Fransa, GKRY, Hırvatistan, Hollanda, İspanya, İsvec, İtalya, Letonya, Litvanya, İrlanda, Luksemburg, Macaristan, Polonya, Portekiz, Slovakya, Slovenya, Yunanistan)
 • Aday ülkeler (Arnavutluk, Sırbistan, Karadağ, Makedonya, Türkiye)
 • Üçüncü ülkeler

2014 – 2020 Yılları Arasında uygulanan Birlik Programları Listesi

AB’ye üye ülkeler ile beraber yapılan Birlik programları, aralarında işbirliklerini geliştirerek yenilikçilik ve Avrupalılık bilincinin yerleşmesini desteklemek adına oluşturulmuştur. Liste Şu şekildedir:

 • COSME
 • Erasmus+
 • Pericles 2020
 • Kopernik
 • Galileo
 • Avrupa Dayanışma Programı (ESC)
 • Sivil Koruma Mekanizması
 • Fiscalis 2020
 • Customs 2020
 • Herkül III
 • LIFE
 • Sığınma ve Göç Prg.
 • Adalet
 • İç Güvenlik-Emniyet İşbirliği
 • İç Güvenlik-Sınır ve Vize
 • Tüketici Programı
 • Vatandaşlar için Avrupa
 • Büyüme için Sağlık
 • Haklar ve Vatandaşlık
 • Bütünleşik Avrupa
 • Yaratıcı Avrupa
 • İstihdam ve Sosyal Yenilik

Avrupa Birliği Fonları kapsamında, hangi çağrının hangi proje türü altında fonlanacağı çağrının bulunduğu alanın ve çağrının amacına göre belirlenmektedir. AB Bakanlığı Hibe Proje önerisi hazırlanırken o çalışmanın iş paketlerinin oluşturulması, konsorsiyum üyelerinin sorumluluklarının ve kaynaklarının belirlenmesi, iş planının ortaya konulması gerekmektedir. AB Hibe Projelerinde genelde proje önerisi seçilen veya asıl proje fikir sahibi olan; proje koordinatörü tarafından hazırlanır. Proje ortakları olan partnerler kendi sorumluklarındaki iş paketlerini ve bütçeleri hazırlar. AB Hibe Proje önerisi Avrupa Komisyonu’na elektronik olarak iletilmektedir. Çağrının web sayfasında yer alan başvuru kısmından başvuru gerçekleştirilir. Bu portal her çağrının H2020 veya EUREKA/ERANET proje programlarının farklı web siteleri üzerinden sağlanmaktadır.

Konuşma Başlat
Hoşgeldiniz,
Yıldızlar Arge tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz...
Powered by