Proje Hazırlama Faaliyetleri

Proje Hazırlama Faaliyetleri

proje_hazirlama_faaliyetleri

1501 Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı
1507 KOBİ Ar-Ge Başlangıç Destek Programı
1511 Öncelikli Alanlar Araştırma Teknoloji Geliştirme Ve Yenilik Projeleri Destekleme Programı
1505 Üniversite-Sanayi İşbirliği Destek Programı
1515 Öncül Ar-Ge Laboratuvarları Destekleme Programı
SAYEM-Sanayi Yenilik Ağ Mekanizması
1512 Teknogirişim Sermayesi Desteği Programı (BiGG) (Mentorluk Hizmeti)
1601 Yenilik Girişimcilik Alanlarında Kapasite Artırılmasına Yönelik Destek Programı
TEYDEB 1707 – Siparişe Dayalı Ar-Ge Projeleri için KOBİ Destekleme Programı

Konuşma Başlat
Hoşgeldiniz,
Yıldızlar Arge tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz...
Powered by