Tübitak Hibe

We Are Here To Help You

TÜBİTAK destek programları

Yeni bir ürün üretilmesi, mevcut bir ürünün geliştirilmesi, iyileştirilmesi, ürün kalitesi veya standardının yükseltilmesi veya maliyet düşürücü nitelikte yeni tekniklerin, yeni üretim teknolojilerinin geliştirilmesi konularında yürütülen yüksek Ar-Ge niteliği taşıyan projelerin desteklenmesini amaçlamaktadır.

Ar-Ge projeleri

Farklı ulusal ve uluslararası fonlar tarafından çok yüksek oranlarda hibe destekler şeklinde desteklenmektedir. Firmaların bu desteklerden faydalanabilmesi için yüksek nitelikte Ar-Ge projelerinin bulunması gerekmektedir.

Yıldızlar Arge

TÜBİTAK proje danışmanlığı hizmetleri ile destek sürecinin nasıl işlediği, desteklenmesi gereken projede kaç kişinin çalışması gerektiği, ne kadar yatırım yapılması gerektiği ve % kaç oranında hibeden faydalanılabileceği bu konuda uzman kişilerin yardımı ile öğrenilebilmektedir. TÜBİTAK Danışmanlığı hizmetleri sayesinde özellikle sanayi alanında yürütmüş olduğunuz projelere anında nakit akışı sağlayabilir, ürünlerinizi geliştirebilir ve devletin hibe imkânlarından rahatlıkla yararlanabilme imkânına kavuşabilirsiniz.

YILDIZLAR ARGE tarafından danışmanlığı verilen TÜBİTAK programları:

1501 Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı

1507 KOBİ Ar-Ge Başlangıç Destek Programı

1511 Öncelikli Alanlar Araştırma Teknoloji Geliştirme Ve Yenilik Projeleri Destekleme Programı

1505 Üniversite-Sanayi İşbirliği Destek Programı

1515 Öncül Ar-Ge Laboratuvarları Destekleme Programı

SAYEM-Sanayi Yenilik Ağ Mekanizması

1512 Teknogirişim Sermayesi Desteği Programı (BiGG) (Mentorluk Hizmeti)

1601 Yenilik Girişimcilik Alanlarında Kapasite Artırılmasına Yönelik Destek Programı

TEYDEB 1707 – Siparişe Dayalı Ar-Ge Projeleri için KOBİ Destekleme Programı

 

TÜBİTAK Proje Hazırlama Faaliyetleri:

Proje konusunun Ar-Ge, Ür-Ge ve İnovasyon projeleri için yeterliğinin analiz edilip belirlenmesi,

Projenin teknik alt yapısının oluşturulması ve proje konusu ile ilgili literatür araştırması,

Proje planının oluşturulması ve proje ekibinin kurulması,

Proje iş-zaman planı ve harcama kalemlerinin planlaması,

Proje için gerekli tüm başvuru dosyalarının oluşturulması,

Proje başvurusunun sisteme yapılması,

Proje savunmasında gerekli sunumunun hazırlanması,

Proje değerlendirme ve sözleşme sürecinin yönetimi

 

TÜBİTAK Proje Yürütme Faaliyetleri:

Projenin belirlenen şartlara uygun olarak izlenmesi,

Belirlenen iş paketlerinde yapılan çalışmaları içeren ilerleme raporlarının oluşturulması,

Proje teknik ve mali dönem raporlarının oluşturulması,

Dönem raporu sunumlarının hazırlanması,

İzleyici ve hakem sunumları yönetimi ve Proje sonuç raporu hazırlanması.

 

Konuşma Başlat
Hoşgeldiniz,
Yıldızlar Arge tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz...
Powered by